รับจำนอง
อสังหาริมทรัพย์

แหล่งที่สมบูรณ์ที่สุดของบ้านสำหรับขายและอสังหาริมทรัพย์ใกล้บ้านคุณ

การจำนอง-ขายฝาก บ้าน ที่ดิน คอนโด
ขั้นตอนการให้บริการ

1.ติดต่อทางเรา

2. ส่งรายละเอียดหลักทรัพย์

  • รูปถ่ายโฉนดที่ดิน หน้า-หลัง
  • รูปถ่ายของหลักทรัพย์
  • ใบประเมินหลักทรัพย์จากกรมที่ดิน (ถ้ามี)
  • ยอดเงินที่ต้องการกู้ยืม

3. นัดดูหลักทรัพย์ พร้อมโอน

4. รับเงินสด/ แคชเชียร์เช็ค
เมื่อทำสัญญาที่กรมที่ดินเสร็จเรียบร้อย